Elektrostatik Sistemler


Elektrostatik Filtreleme Nedir?

Elektrostatik Filtre endüstriyel mutfaklarda pişirme sırasında oluşan koku ve duman gibi ağ buharının filtrelenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

0,3 mikron ve daha büyük partikuller %99’lara varan oranlarda filtre edilip çevrede oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilmeye çalışılır.Bu, gözle görünen dumanın tamamen giderilmesi demektir.

Rahatsız edici kokuların da önüne geçilip baca ihtiyacı olmayan mutfak havalandırma sistemleri kurulabilir yada üretim tesisinizden çıkan koku ve duman çevreyi rahatsız etmeyecek seviyelere gelebilir. Elektrostatik filtreyi satın almak tek başına bir çözüm değildir.

Elektrostatik filtreler standart havalandırma cihazlarından çok farklıdır. Sadece hava debisine gore seçilen filtreler sonu hüsranla biten hikayelere dönüşür. Endüstriyel mutfaklarda pişirme sırasında ortaya çıkan duman ve kokunun filtre edilmesi en önem verilmesi gereken konulardan biridir.Endüstriyel mutfak havalandırması ve koku, duman filtrasyonu uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır

Elektrostatik Filtreleme Kazanımlar

Minimum Yangın Riski : Davlumbazdan gelen havanın içerdiği yağ ve duman, geçtiği kanallara ve kullanılan fana yapışmaktadır. Bu da işletmelerde yangın çıkma riskini yüksek oranda arttırmaktadır. Elektrostatik Filtre, kanatlardan geçen havada asılı bulunan yağ ve duman partiküllerini %99 ‘a varan bir verimle filtre edebilmektedir. Kanal yüzeylerinde yağ birikrnesinin önüne geçildiğinden, Eleldrostatik Filtre kanal kaynaldı yangın riskini en an indirmektedir.

Minimum Bakım ve Sarf Gideri : Hava kanallanna ve fanlara gelecek yağ oranı çok azaldığından, temizlik periyodlan, dolayısıyla buna ayrılacak bütçe de azalacak. Elektrostatik Filtren in hücresi kola, yerinden çıkarılıp alınmakta ve istenirse operatör tarafından kolayca temizlenebilmektedir.

Minimum Çevre Kirlenmesi : Elektrostatik Filtrenin bir diğer faydası çevre üzerinedir. Bacalardan çevreye atılan yağ, duman ve koku emisyonunu en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, çevre kaynaklı alınabilecek şikayetler azalarak, uzun vadede temiz işletme imajınıza katkıda bulunacaktır.

Minimum Koku Ernisyonu: Elektrostatik Fitre hatalardan çıkan gıda kaynaklı kokulan da engellemektedir. Opsiyonel karbon filtreler ve koku kontrolü projeleri ile Elektrostatik Filtre birleştirildiğinde koku giderme verim %99 ‘a ulaşabilmektedir.

Minimum Verim Kaybı: Elektrostatik Fltre kurulmuş sistemlerle 96. ‘a varan egzoz hattı ve fan temizliği sayesinde, performans kaybı en aza indirilmektedir. Mutfak Egzozunda isi Geri Kazanım: Elektrostatik Filtre kullanıldığında ise, hava ısı geri kazanım cihazın gelmeden yağ bu hannda n %99 oranında arındınlmış olacak, reküperatör tılcanmayacak kurulan bu sistem ile, egzozdaki enerjinin önemli bir kısmı geri kazanılabilecekıtir.

Elektrostatik Filtreleme Temizleme

Günümüzde, özellikle endüstriyel mutfaklarda; yağ, duman ve koku kontrolü sebebiyle sıklıkla kullanılmakta olan elektrostatik filtreler eksik ya da yanlış yapılan bakım ve temizlik işlemleri, hatalı belirlenen temizlik dönemleri sebebiyle, zamanla kullanma sıklıklarına göre ilk günkü performanslarını kaybederler.

Filtre temizliği, konusunda uzman olmayan kişiler tarafından yapılıyorsa risk daha da büyür. Elektrostatik filtrelerin doğru zamanda bakım ve temizlik periyotları belirlenemediği için, ya da temizlik bakımları doğru yapılamadığı için filtrenin elektrik aksamlarında ve mekanik parçalarında doğal olarak arızalar oluşabilir. Bunun sonucunda da elektrostatik filtre görevini yerine getiremediğinden işletmenizden duman koku ve hatta yangın sorunları baş göstermeye başlar.

Eğer sisteminizde elektrostatik filtre ardında aktif karbon filtre de var ise, aktif karbon filtrenin ömrü giderek azalır. Belki de eksik ya da yanlış yapılan bakım ve temizlik işlemleri yüzünden çok kısa sürede aktif karbon filtrenizi çöpe atıp yenisi ile değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca kanallar ve fanda yağlanma, sistem ömründe azalma ile beraber elektrik sarfiyatında artış ve yangın riski oluşabilir. Bu nedenle bizimle iletişime geçerek size yardımcı olabiliriz.

Elektrostatik Filtreleme Detaylar

Elektrostatik Filtre endüstriyel mutfaklarda pişirme sırasında oluşan koku ve duman gibi yağ buharının filtrelenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

0,3 mikron ve daha büyük partikuller %99’lara varan oranlarda filtre edilip çevrede oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilmeye çalışılır.Bu, gözle görünen dumanın tamamen giderilmesi demektir.

Rahatsız edici kokuların da önüne geçilip baca ihtiyacı olmayan mutfak havalandırma sistemleri kurulabilir yada üretim tesisinizden çıkan koku ve duman çevreyi rahatsız etmeyecek seviyelere gelebilir. Elektrostatik filtreyi satın almak tek başına bir çözüm değildir.

Elektrostatik filtreler standart havalandırma cihazlarından çok farklıdır. Sadece hava debisine gore seçilen filtreler sonu hüsranla biten hikayelere dönüşür. Endüstriyel mutfaklarda pişirme sırasında ortaya çıkan duman ve kokunun filtre edilmesi en önem verilmesi gereken konulardan biridir.Endüstriyel mutfak havalandırması ve koku, duman filtrasyonu uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır.

Top