GES Proje ve Uygulamaları


Güneş Santrallerinin elektrik, mekanik, statik, zemin etüdü, tek hat şeması, 1/1000’lik, 1/5000’lik, 1/25000’lik topografik haritaları, aplikasyon krokileri ile yerel ve merkezi idarelerden alınacak Çağrı mektubu ve bağlantı görüşü) izinler, onaylar ile YEGEM ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden GES ONAY BELGELERİNİN alınması ve geçici kabullerinin yapılması ve işletmeye alınmasına kadar tüm teknik, mali, finansman, idari, mühendislik, danışmanlık hizmetleri Grubumuzca verilir, Güneş santralleri Avrupa standartlarında Avrupa Birliği normlarına akredite olmuş ürünler malzemeler ve cihazlar kullanarak anahtar teslimi garantili kurulumu yapılır.

Top